Skip to main content
Plein 1953 nr. 55
3086 EE Rotterdam

Wat is een Tandprotheticus?

De tandprotheticus vervaardigt uw gebitsprothese in zijn eigen laboratorium

Gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses (kunstgebitten)

De gebitsprothese wordt door de Tandprotheticus aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is. Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de Tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses (gedeeltelijke protheses), frame protheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de Tandprotheticus zelfstandig aan uw gebitsprothese

Uw persoonlijke wensen worden met de Tandprotheticus besproken. Door het persoonlijke contact kan de Tandprotheticus alle aandacht schenken aan het vervaardigen van uw gebitsprothese in zijn eigen laboratorium. De Tandprotheticus is in staat de functies van het natuurlijke gebit te herstellen. Te denken valt daarbij aan het vermalen van het voedsel maar ook aan het spraakvermogen en aan het uiterlijk.

Na enkele bezoeken aan de Tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte pasprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de functie worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de Tandprotheticus gebracht.

Waarvoor kunt u terecht bij de tandprotheticus?

  • Advies / informatie
  • Beoordeling van uw huidige gebitsprothese
  • Vervanging van uw volledige gebitsprothese
  • Een gebitsprothese op implantaten (klikgebit)
  • Een partiële (gedeeltelijke) gebitsprothese
  • Reparatie of aanpassing van uw bestaande gebitsprothese
  • Rebasen van de huidige prothese (opvullen)

Verdere informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!