Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw Tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.

Afspraak 1 - Intakegesprek + eerste afdrukken

U meldt zich bij uw Tandprotheticus om een partiële- of een frameprothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw Tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren. Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een Tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw Tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.

De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

Afspraak 2 - Definitieve afdruk

Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële/frame prothese bepaald.

Afspraak 3 - Beetbepaling

Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 4 - Passen

Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

Afspraak 5 - Plaatsen van de prothese

De partiële/frame prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.

Afspraak 6 - Controle

Na enkele weken volgt een nacontrole door uw Tandprotheticus.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!