Wanneer worden implantaten toegepast?

Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:

  • Bij het ontbreken van een tand of kies
  • Bij het ontbreken van meerder tanden en kiezen
  • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen


We beperken ons tot de bespreking van de laatste, bij het ontbreken van alle tanden en kiezen, omdat dit volledige betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten. Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit zeker niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.


Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn.

Wanneer u zich meldt bij de Tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de Tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

  • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren.Het kaakbot moet gezond zijn.Het tandvlees moet gezond zijn.U moet gezond zijn.U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen.
  • Daarnaast is het succes percentage van implantaten bij niet rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!