De Tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de Tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt.

Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de Tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de Tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven.

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de Tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de Tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De Tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!